FaceTicket | Fast-Track to Destination

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ สวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่างๆ
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00:00 - 18:00:00
Feature Photo of อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน พ.ศ. 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หอคำหลวง

“หอคำหลวง” เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในงาน เป็นพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นและสง่างามที่สุด เพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก ภายใต้แนวคิดว่า “พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว คือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย”

หอคำหลวงที่งดงามตระการตานี้ผ่านกระบวนการคิด การออกแบบจากช่างสิบหมู่พื้นบ้านล้านนานับสิบคน ถ่ายทอดผลงานอภิมหาสถาปัตยกรรมล้านนา ให้งามสง่าท่ามกลางงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และหนึ่งในทีมงานสร้างครั้งนี้มีคุณรุ่ง จันตาบุญ หรือช่างรุ่ง สล่าล้านนา ผู้ชำนาญการด้านสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นล้านนา

สวนไทย

สวนไทยเป็นพื้นที่จัดแสดงพืชสวนเขตร้อนชื้นที่มีหลากหลายของพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,900 ชนิด รวมแล้วมากกว่า 3.2 ล้านตัน ประกอบด้วยไม้ในกลุ่มต่างๆ คือ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้ สมุนไพร พืชผักและเห็ด พันธุ์ไม้หายากและสวนอื่นๆ เช่น สวนไม้หอม สวนไม้ในวรรณคดี สวนไม้ประจำจังหวัด อาคารเรือนร่มไม้ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงพันธุ์พืชต่างๆ ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจก ได้แก่ อาคารพืชทะเลทราย อาคารไบโอเทคโนโลยี อาคารพืชเขตร้อน อาคารพืชเขตหนาวและอาคารพืชไร้ดิน รวมทั้งยังมีหมู่บ้านสี่ภาคที่จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทย และการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามภูมิภาคนั้น ๆ

สวนนานาชาติ

สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพื้นที่จัดแสดงของมิตรประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมจัดสวนทั้งหมด 24 ประเทศ อาทิเช่น สวนประเทศบังคลาเทศ, สวนประเทศภูฏาน, สวนประเทศกัมพูชา, สวนประเทศจีน, สวนประเทศอินเดีย, สวนประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

สวนองค์กร

สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นส่วนแสดงการจัดสวนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยองค์กรระดับแนวหน้าของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจร่วมจัดแสดงสวนซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอแนวพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

มีองค์กรจากภาครัฐและเอกชนร่วมจัดสวน ได้แก่ สวนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, สวนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์, สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย, สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สวนธนาคารแห่งประเทศไทย, สวนมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี

งานแสดงประติมากรรมเทิดพระเกียรติในบูรพมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี

บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ภายใต้กรอบแนวคิดและแรงบันดาลใจ “ธ ทรงพระเมตตา ปวงประชาอยู่ร่มเย็น” ผ่านงานประติมากรรมจำนวน 10 ผลงาน จากศิลปินที่มีชื่อเสียง 9 ท่าน ณ ลานคีตอุทยาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม ชื่นชมงานศิลป์ อิงความรู้พระราชกรณียกิจ ณ ลานคีตอุทยาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป
CHIANG MAI WEATHER

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment