FaceTicket | Fast-Track to Destination

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ต้นตำรับขันโตกดินเนอร์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2514 สัมผัสบรรยากาศล้านนาขนานแท้ ลิ้มรสอาหารขันโตกและชมการแสดงล้านนาแบบดั้งเดิม
Feature Photo of ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณบวรและคุณอุณณ์ ชุติมา มีการเริ่มวางโครงการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2514 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก็ได้เปิดห้องบริการอาหารขันโตกและการแสดงแบบล้านนาเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการอาหารขันโตกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ การออกแบบอาคารภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้นำเอาเอกลักษณ์ของเรือนกาแลและเรือนแพ (เฮือนแป) เรือนพื้นถิ่นล้านนามาเป็นแรงบันดาลใจ ใช้วัสดุในการก่อสร้างหลัก คือ ไม้ และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอตามแบบโบราณ

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment