FaceTicket | Fast-Track to Destination

ปางช้างแม่สา

ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์การ นั่งช้างชมธรรมชาติ, การฝึกช้าง, อาบน้ำให้ช้าง หรือแม้กระทั่งช้างที่สามารถวาดภาพวิวทิวทัศน์ออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์การ นั่งช้างชมธรรมชาติ, การฝึกช้าง, อาบน้ำให้ช้าง หรือแม้กระทั่งช้างที่สามารถวาดภาพวิวทิวทัศน์ออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00:00 - 16:00:00
Feature Photo of ปางช้างแม่สา

ปางช้างแม่สา

บ้านแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่บ้านแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map

FaceTicket Check-in Point

ปางช้างแม่สา

ปางช้างแม่สา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยคุณชูชาติ กัลมาพิจิตร เริ่มจากพื้นที่จำนวน 30 ไร่เศษบริเวณหมู่บ้านแม่แมะ ปางช้างแม่สาได้สร้างสรรค์โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณที่ดีที่สุดต่อผู้มาเยี่ยมเยือนและต่อตัวช้างเอง โดยช่วงแรกการแสดงช้างเน้นที่การลากซุงเป็นหลัก มีนักท่องเที่ยวประมาณ 5-10 คนต่อวัน ต่อมา จึงพัฒนาเน้นการแสดงที่ให้ความสนุกสนาน เช่น ให้ช้างเตะฟุตบอลรวมไปถึงการให้ช้างวาดรูปด้วย
ปางช้างแม่สาเป็นปางช้างแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 VERSION 2008 เนื่องจากมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอปางช้างยุคใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ดีต่อช้างทุกเชือก และมีความมั่นใจว่าช้างทุกเชือกอยู่อย่างอิ่มท้องและมีความสุข พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถและความฉลาดของช้างไทย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสามารถของช้างไทย

แม่สา เนอสเซอรี่

ปางช้างแม่สาได้ทุ่มเทความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มจำนวนช้างในประเทศ ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ช้างของปางช้างแม่สาถ่ายทอดผ่านเนอสเซอรี่ช้าง ซึ่งเป็นที่ที่ลูกช้างตัวน้อยอาศัยและใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ทั้งนี้ยังส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยโดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการศึกษาและพัฒนาการสืบพันธุ์ของช้างทั้งแบบตามธรรมชาติและการผสมเทียม โดยนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของครอบครัวช้างได้อย่างใกล้ชิดที่เนอสเซอรี่ช้างแม่สา ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากลานแสดงช้าง

การแสดงช้าง

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สาจะนำเสนอการแสดงที่เน้นความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้างเป็นหลัก พบกับช้างน้อยใหญ่จำนวนกว่า 20 เชือก เริ่มด้วยชมช้างอาบน้ำบริเวณสองฝั่งสะพานข้ามลำน้ำแม่สาประมาณ 10 นาที แล้วขึ้นไปยังบริเวณลานแสดงช้างเพื่อชมการแสดงความสามารถต่างๆ ต่อไป

กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ

ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น สัมผัสบรรยากาศการนั่งช้างรอบบริเวณป่าเขา

กิจกรรมบ้านควาญช้าง

อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีบริการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการใช้ชีวิตแบบควาญอย่างใกล้ชิด ได้ศึกษาความเป็นอยู่ของช้าง การดูแลช้าง วิธีการขี่ช้าง การอาบน้ำให้ช้าง การทำผลงานศิลปะกับช้าง เป็นต้น

ช้างวาดภาพ

การสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับช้างร่วมกันจนสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่น่าอัศจรรย์

ปางช้างแม่สา

ปางช้างแม่สา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยคุณชูชาติ กัลมาพิจิตร เริ่มจากพื้นที่จำนวน 30 ไร่เศษบริเวณหมู่บ้านแม่แมะ ปางช้างแม่สาได้สร้างสรรค์โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณที่ดีที่สุดต่อผู้มาเยี่ยมเยือนและต่อตัวช้างเอง โดยช่วงแรกการแสดงช้างเน้นที่การลากซุงเป็นหลัก มีนักท่องเที่ยวประมาณ 5-10 คนต่อวัน ต่อมา จึงพัฒนาเน้นการแสดงที่ให้ความสนุกสนาน เช่น ให้ช้างเตะฟุตบอลรวมไปถึงการให้ช้างวาดรูปด้วย
ปางช้างแม่สาเป็นปางช้างแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 VERSION 2008 เนื่องจากมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอปางช้างยุคใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ดีต่อช้างทุกเชือก และมีความมั่นใจว่าช้างทุกเชือกอยู่อย่างอิ่มท้องและมีความสุข พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถและความฉลาดของช้างไทย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสามารถของช้างไทย

แม่สา เนอสเซอรี่

ปางช้างแม่สาได้ทุ่มเทความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มจำนวนช้างในประเทศ ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ช้างของปางช้างแม่สาถ่ายทอดผ่านเนอสเซอรี่ช้าง ซึ่งเป็นที่ที่ลูกช้างตัวน้อยอาศัยและใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ทั้งนี้ยังส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยโดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการศึกษาและพัฒนาการสืบพันธุ์ของช้างทั้งแบบตามธรรมชาติและการผสมเทียม โดยนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของครอบครัวช้างได้อย่างใกล้ชิดที่เนอสเซอรี่ช้างแม่สา ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากลานแสดงช้าง

การแสดงช้าง

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สาจะนำเสนอการแสดงที่เน้นความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้างเป็นหลัก พบกับช้างน้อยใหญ่จำนวนกว่า 20 เชือก เริ่มด้วยชมช้างอาบน้ำบริเวณสองฝั่งสะพานข้ามลำน้ำแม่สาประมาณ 10 นาที แล้วขึ้นไปยังบริเวณลานแสดงช้างเพื่อชมการแสดงความสามารถต่างๆ ต่อไป

กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ

ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น สัมผัสบรรยากาศการนั่งช้างรอบบริเวณป่าเขา

กิจกรรมบ้านควาญช้าง

อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีบริการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการใช้ชีวิตแบบควาญอย่างใกล้ชิด ได้ศึกษาความเป็นอยู่ของช้าง การดูแลช้าง วิธีการขี่ช้าง การอาบน้ำให้ช้าง การทำผลงานศิลปะกับช้าง เป็นต้น

ช้างวาดภาพ

การสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับช้างร่วมกันจนสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่น่าอัศจรรย์


ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ ปางช้างแม่สา

โรงแรม ที่พัก ใกล้

ปางช้างแม่สา

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment