FaceTicket | Fast-Track to Destination

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เชียงใหม่

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน กับประสบการณ์กว่า 10 ปี กับ ซิปไลน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการผจญภัย โหนสลิงที่ใหญ่ที่สุด และน่าเชื่อถือที่สุดในเอเซีย โดยมีมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ บนผืนป่าฝนเขตร้อน เชียงใหม่ ของเมืองไทย
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 06:00:00 - 23:00:00
Feature Photo of ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เชียงใหม่

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เชียงใหม่

ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน เชียงใหม่ 50130ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน เชียงใหม่ 50130
Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map
ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน จัดทำโครงการที่สนับสนุนคนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกับชุมชน โครงการพาน้อง ๆ บินฟรีกับไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน, โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ, โครงการปลูกป่า และโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เป็นต้น

ชะนีมือขาว บริเวณไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ดูแลรักษาธรรมชาติบริเวณไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
สนุกหวาดเสียดไปกับไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
โครงการปลูกป่า
ซิปไลน์สุดหวาดเสียว
ปลอดภัยกับอุปกรณ์ของไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
เจ้าหน้าที่อบรมก่อนเริ่มผจญภัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์กับน้องๆ

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เชียงใหม่

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment